Тести на Аутизм

Для діагностики розладів аутистичного спектру і постановки точного діагнозу, в нашій клініці застосовуються найбільш інноваційні тести.

Тест ADOS-2

План діагностики складається з певної послідовності ситуацій, що провокують випробуваного на взаємодію з діагностом. В процесі обстеження досліджується адекватність соціальної взаємодії, спілкування дитини, гра, базові форми стереотипного поведінки. Тест складається з 4-х модулів, складених за певним протоколу. Залежно від віку і рівня мовного, інтелектуального розвитку випробуваного, обираэться модуль. У тесті бере участь пацієнт, інтерв’юер, батьки або вихователі.

Тест Vineland

Вайнлендскій опитувальник – тест, теж побудований у формі інтерв’ю, в ньому беруть участь особи з найближчого оточення дитини, сам пацієнт і діагност. Дослідження дозволяє оцінити поведінку випробуваного в чотирьох сферах життя: життєві навички, комунікація, моторні навички, соціалізація. В опитувальник також включена шкала дезадаптивної поведінки, тобто, проявів поведінки дитини, які приносять певні проблеми або незручності.

Дитячий тест IQ, шкала Векслера

Загальноприйнятий тест, що складається з 11 підтестов, які поділяються на 2 основні групи: вербальні та невербальні. В кожному тесті міститься 10-30 запитань, що ускладнюються від першого до останнього. Вербальні підтести – це завдання, в результаті виконання яких можна оцінити загальну тямущість, обізнаність, мовні здібності, відтворення цифрового ряду, знаходження властивості предмета та ін. Невербальні – знаходження відмінностей і відсутніх деталей, шифровка, складання фігур і т.д. Кожен пройдений тест оцінюється в балах, які переводяться в уніфіковані оцінки, за допомогою яких можна робити аналіз на вибір.

 

 

up-arrow-1